Organizatorzy


Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii  

O nas Organizatorach 🙂

Jesteśmy osobami duchownymi i świeckimi należącymi do Kościoła Rzymskokatolickiego. W Wielkiej Brytanii należymy do polskich parafii istniejących w ramach struktur POLSKIEJ MISI KATOLiCKIEJ W ANGLII I WALII. Wielu z nas co roku uczestniczy jako wolontariusze w wydarzeniach organizowanych przez PMK w Laxton Hall, czyli Dniu dziecka, Święcie Bożego Ciała i Dniu Rodziny. W 2018 roku, po wspólnej pracy w czasie jednego z wydarzeń Duch Święty złożył w naszych sercach pragnienie zorganizowania Dni poświęconych młodym ludziom, którzy albo się urodzili w Anglii albo już się tu wychowali. My sami na co dzień pracujemy głównie w Londynie i okolicach, ale Laxton Hall jest szczególnym miejscem, gdzie czujemy, ze niebo jest po prostu bliżej nas

to top button